Mijn boeken bestelt u eenvoudig

bij Bol.com

of

boekhandel
Riemer Barth,
Woldstraat 5
in Meppel


ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zondag 19 november 2017

 

Op 15 januari 2018 is het weer Blue Monday. Volgens de deskundigen de meest depressieve dag van het jaar. En daar gaan we wat aan doen. Op die dag gaan we lopen. Hardlopen eigenlijk, maar aangezien ik (heel deprimerend) vrij versleten voeten heb, ga ik stevig doorwandelen op mijn aangepaste schoenen. Wel heb ik al een aantal aanwijzingen gekregen van een echte running coach over ademhaling en opbouw van mijn eventuele hardloopactiviteiten. Ik ben het echt wel van plan, stukje hardlopen, stukje wandelen. Zij gaf aan dat ik het rustig aan moest doen en voorzichtig opbouwen. En, zo zei ze, niet te hard willen! Dat ga ik doen. Ik ga rustig hardlopen, afgewisseld met wandelen. Tien kilometer. Waarschijnlijk gaat het hardlopen net zo hard als het stevig doorwandelen, maar dat geeft niet. Bij de Blue Monday Run geldt dat deelnemen belangrijker is dan winnen.

Maar waar gaat deze Blue Monday Run dan over? Juist. Depressie. Een verschrikkelijke ziekte, die niet alleen het leven van degene die eraan lijdt verwoest, maar ook van zijn of haar naasten. Ik was een van die naasten, die haar moeder zag lijden. Wij, als naasten, hadden geen idee wat we moesten doen, wat we beslist niet moesten doen. Ook de deskundigen tastten vaak in het duister. Er is nog zo weinig bekend over het fenomeen depressie, maar er moet iets gedaan worden. Hoe dan ook! Op dit moment heb ik wat last van depressieve klachten, dit vanwege de omstandigheden waarin ik verkeer. Die klachten gaan weer over, maar als ik dan bedenk dat mijn moeder deze gevoelens vertienvoudigd had, dat ze zo diep zat dat ze een aantal malen heeft geprobeerd een eind aan haar lijden te maken, dat ze geen uitweg zag, dan breekt mijn hart.
Omdat er nog heel veel gedaan moet worden om mensen met een depressie te kunnen helpen is geld nodig. MIND is een organisatie die zich inzet om psychische problemen te voorkomen en mensen die hiermee te maken hebben te ondersteunen. Voor mijn moeder komt deze hulp te laat, maar voor anderen is de hulp zeer welkom. Daarom ga ik lopen voor MIND.
Ik heb mijn actie de Goudjerun genoemd. Ter nagedachtenis aan mijn lieve mams Goudje. En ik zou het fantastisch vinden als mensen mij willen sponsoren. Een aantal lieve toppers heeft al een donatie gedaan, waarvoor mijn oneindige dank.
Wie volgt? Klik op het logo en doneer NU! 

On January 15th 2018 it is Blue Monday. According to the experts, the most depressive day of the year. And we are going to do something about that. On that day, we are going to walk. Run, actually, but given the fact that my feet are (very depressing) pretty worn out, I will walk on my orthopedically adjusted shoes. From a real running coach, I did get some instructions on breathing, and building up my possible running activities. I really want to, run for a bit, walk for a bit. She also told me to take it easy, go slow and build up slightly. And, as she said, don’t push it! That’s what I am going to do. I am going to run, and walk. Ten Kilometers. I’m pretty sure that the walking will go as fast as the running, but that’s fine. On Blue Monday, participating is more important than winning.

But, what is this Blue Monday Run all about? Right. Depression. A terrible disease, that doesn’t just affect the life of the person who suffers from it, but also the people close to that person. I was one of those last, who saw her mother suffer. We, her closest family, had no clue of what to do, or particularly not to do. Also, the experts were pretty clueless a lot of times. So little is known about the phenomena depression, but we have to do something. Whatever it is! At this moment I am suffering from a slight depression, due to the circumstances I am in. This state of mind will pass, but when I think of my mother, who suffered about ten times as bad, who suffered so bad, that she tried to end her suffering more than once, who couldn’t see any other way out, my heart breaks.

Because so much has to be done to help people who suffer from this terrible disease, we need a lot of donations. This help is too late for my mother, but for others, this help is more than welcome.
MIND is a Dutch organization, that helps people who suffer from depression, and also gives support to their loved ones. The money that is raised through the Blue Monday Run will go to this organization.
I named my event the Goudjerun. In memory of my dear mom Goudje.